pobierz: Regulamin studiów podyplomowych w Akademii Policji w Szczytnie

pobierz: Zarządzenie Nr  128/2023 Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie z dnia 26 października  2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu praktyk zawodowych uczestników studiów podyplomowych Akademii Policji w Szczytnie

pobierz Zarządzenie nr 128/2022 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 12 października 2022 r. w sprawie zasad oraz wzorów umów związanych z odbywaniem studiów i pobieraniem opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

Uwaga: Zarządzenie nr 128/2022 zmienione - pobierz Zarządzenie nr 117/2023 Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie z dnia 28 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad oraz wzorów umów związanych z odbywaniem studiów i pobieraniem opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

pobierz Zarządzenie Nr 88/2023 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w roku akademickim 2023/2024

pobierz Zarządzenie Nr 102/2023 Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie w roku akademickim 2023/2024

programy kształcenia dostępne są w zakładce Programy studiów w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Policji w Szczytnie (policja.gov.pl) na stronie http://bip.szczytno.wsp.policja.gov.pl/WSP/programy-studiow/30331,Studia-podyplomowe.html 

Uwaga - pozostałe akty prawne obowiązujące słuchaczy studiów podyplomowych

dostępne są na stronie Intranetowej Akademii Policji w Szczytnie http://www.wspol.edu.int/

- komputery z dostępem do Intranetu zlokalizowano w Bibliotece APw Sz.

 

Opr.: Bogusława Bałdyga