Instytut Służby Kryminalnej - pobierz dokument

Instytut Służby Prewencyjnej - pobierz dokument

Instytut Nauk Społecznych - pobierz dokument 

Instytut Nauk Prawnych - pobierz dokument

Zakład Edukacji Językowej - pobierz dokument