Szczegółowa organizacja roku akademickiego 2023/2024

pobierz 

Zarządzenie nr 9/2023 Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie z dnia 25 wrezśnia 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowej organizacji roku akademickiego 2023/2024 na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych

- dot. studia stacjonarne I stopnia – kierunek „Bezpieczeństwo wewnętrzne” – zjazdy tygodniowe (funkcjonariusze i pracownicy MSWiA ze skierowaniem)

 

pobierz

Zarządzenie nr 4/2023 Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie z dnia 25 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia szczegółowej organizacji roku akademickiego 2023/2024 na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych

- dot. kierunku nauka o Policji (3 rok studiów)

- dot. kierunku Administracja 

  

pobierz

Zarządzenie nr 2/2023 Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu zjazdów na studiach podyplomowych w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych

 

pobierz

Zarządzenie nr 1/2023 Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowej organizacji roku akademickiego 2023/2024 na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych  (uwaga zmiany: patrz zarządzenie nr 4, zarządzenie nr 9)

  

 

 

 ********************************************************************************************************

Szczegółowa organizacja roku akademickiego 2022/2023

 

SEMESTR LETNI

 

pobierz (zmiana)

Zarządzenie nr 10/2023 Dziekana WBiNP z 24.03.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia szczegółowej organizacji roku akademickiego 2022/2023 na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych w semestrze letnim

 

pobierz (zmiana - studia podyplomowe w zakresie logistyki)

Zarządzenie nr 11/2023 Dziekana WBiNP z 24.03.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu zjazdów na studiach podyplomowych w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych

 

pobierz

Zarządzenie nr 3/2023 Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 13 stycznia 2023 r. ws. ustalenia szczegółowej organizacji roku akademickiego 2022/2023 na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych w semestrze letnim

 

pobierz:

Zarządzenie nr 2/2023 Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 13 stycznia 2023 r. ws. ustalenia harmonogramu zjazdów na studiach podyplomowych w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych

 

********************************************************************************************************

 

SEMESTR ZIMOWY

pobierz

Zarządzenie nr 1/2023 Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 5 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia szczegółowej organizacji roku akademickiego 2022/2023 na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych

 

pobierz:

Zarządzenie nr 10/2022 Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 7 września 2022 r. ws. ustalenia szczegółowej organizacji roku akademickiego 2022/2023 na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych

* organizacja roku i terminarze zjazdów - studia