KOORDYNATORZY

 

Uczelniany Koordynator

praktyk zawodowych studentów

Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

mł. insp. dr Agnieszka Sadło-Nowak

tel. 47 733 5656

koordynatorzy wg kierunków studiów pierwszego stopnia:

 bezpieczeństwo wewnętrzne — podkom. Maciej Brocki, 6/423, tel. 47 733 5166

informatyka — nadkom. Sebastian Górski, PCAB/229, tel. 47 733 5473

kryminologia — kom. Łukasz Chandoszko, 6/302, tel. 47 733 5841

nauka o Policji — nadkom. dr Paweł Karabela, 6/117, tel. 47 733 5894

koordynatorzy wg kierunków studiów drugiego stopnia:

 kryminologia — nadkom. dr Paweł Olber, 6/313 tel. 47 733 5476

 

*************************************************************************************

 

Uwaga - zakres obowiązków koordynatorów praktyk określa § 8 Regulaminu praktyk zawodowych studentów.

Regulamin praktyk zawodowych studentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

pobierz dokument

  

*************************************************************************************

 

Ramowy harmonogram praktyk zawodowych studentów

w roku akademickim 2023/2024

strona w budowie

 

*************************************************************************************