Mając na względzie organizację pracy Dziekanatu Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych

informujemy, że studenci obsługiwani są codziennie w godz. 8:30-15:00

oraz w soboty w godzinach 8:30-13:30 (gdy zaplanowane są zjazdy oraz sesja podstawowa egzaminacyjna).

Podania/wnioski oraz wnioski o wydanie zaświadczenia są składane i odbierane w pokoju 125 bl. 6

 obsluga.png

 

 

Dziekanat studiów stacjonarnych (wspol.edu.pl)

⏩ Dziekanat studiów niestacjonarnych (wspol.edu.pl)

Obsługa studiów podyplomowych (wspol.edu.pl)