pobierz: Zasady prowadzenia seminarium dyplomowego i przebiegu egzaminu dyplomowego, a także zasady i kryteriów przygotowania oraz oceny prac dyplomowych na studiach drugiego stopnia realizowanych na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (Zarządzenie nr 31/2021 K-R WSPol w Szczytnie wraz z załącznikami) 

Uwaga 

zmiana zarządzenia nr 31/2021 - pobierz zarządzenie nr 83/2021 Komendanta-Rektora WSPol w Szczytnie(...)

 ***************************************************************************************

pobierz: Parametry dotyczące poziomu podobieństwa oraz wartości współczynnika Procentowego Rozmiaru Podobieństwa tekstu prac dyplomowych badanych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (Zarządzenie nr 81/2020 K-R WSPol w Szczytnie) 

 ***************************************************************************************

Dyplomant składa osobiście w dziekanacie (nie wysyła pocztą):

- 3 egzemplarze (w twardej oprawie, jednostronnie wydrukowane) pracy dyplomowej, zaakceptowane przez promotora - podpis promotora na każdej pracy (niedozwolony jest wydruk emaila z "akceptacją"),

- 1 egzemplarz płyty CD/DVD z nagraną pracą dyplomową w formacie PDF włożoną do koperty (należy zwrócić uwagę, czy zapisana praca ma zgodność z tekstem na stronach wydrukowanej pracy),

Oświadczenie dyplomanta (załącznik nr 3 do zasad i kryteriów pisania prac dyplomowych - pobierz) - należy wydrukować, wypełnić i dołączyć do pracy dyplomowej .