Studentko, Studencie - zanim podejmiesz decyzję o ubieganiu się o zapomogę, obowiązkowo zapoznaj się z regulaminem przyznawania świadczeń!

 ***************************************************************************************************************

pobierz (kolor niebieski)

wniosek o przyznanie zapomogi (załącznik nr 11)

oświadczenie o okresie studiowania (załącznik nr 15)

oświadczenie o studiowaniu na drugim kierunku studiów (załącznik nr 17)

klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 12) - dokument wypełnia student oraz każda pełnoletnia osoba wymieniona we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego; w przypadku niepełnoletniego członka rodziny wypełnia rodzic