pliki do pobrania:

Regulamin studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

Zasady dokumentowania form weryfikacji zakładanych efektów uczenia

Zasady uzupełniania różnic wnikających z planów i programów kształcenia

Zarządzenie nr 20/2021 K-R WSPol w Szczytnie z dn. 08.02.2021 r. w sprawie personalizacji, wydawania i użytkowania elektronicznej legitymacji studenckiej w WSPol w Szczytnie

Zasady i kryteria przygotowania do egzaminu dyplomowego oraz jego przebiegu na studiach pierwszego stopnia realizowanych na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (Zarządzenie nr 123/2021 K-R WSPol w Szczytnie)

Zasady prowadzenia seminarium dyplomowego i przebiegu egzaminu dyplomowego, a także zasady i kryteria przygotowania oraz oceny prac dyplomowych na studiach drugiego stopnia realizowanych na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (Zarządzenie nr 31/2021 K-R WSPol w Szczytnie wraz z załącznikami)

Zarządzenie nr 81/2020 Komendanta-Rektora WSPol w Szczytnie z dn. 28.05.2020 r. w sprawie ustalenia parametru dotyczącego poziomu podobieństwa oraz wartości współczynnika Procentowego Rozmiaru Podobieństwa tekstu prac dyplomowych

Zarządzenie nr 92/2021 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dn. 10.06.2021 r. w sprawie Regulaminu przyznawania wsparcia w ramach funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych, zasilanego z dotacji budżetowej na zadania związane ze stwarzaniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w Wyższej szkole Policji w Szczytnie

 

Uwaga - pozostałe akty prawne obowiązujące studentów dostępne są na stronie Intranetowej Akademii Policji w Szczytnie http://www.wspol.edu.int/ - komputery z dostępem do Intranetu zlokalizowano w Bibliotece APwSz.

 

Opr.: Bogusława Bałdyga