ZASADY PRZYWRACANIA TERMINÓW W PRZYPADKU NIEZŁOŻENIA PODANIA W WYMAGANYM TERMINIE 

W celu przywrócenia przekroczonego terminu, należy łącznie spełnić poniższe warunki:

  1. Złożyć wniosek o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od daty ustania przyczyny uchybienia terminu

(np. od zakończenia choroby uniemożliwiającej dokonanie czynności).

 

  1. Wniosek należy umotywować, wykazać, że termin został przekroczony bez winy studenta – należy dołączyć stosowną dokumentację
  2. Jednocześnie ze złożeniem wniosku o przywrócenie terminu, należy dopełnić czynności, której nie dopełniliśmy w przekroczonym terminie (np. jeżeli nie został złożony w terminie wniosek o warunkowy wpis i warunkowe powtarzanie przedmiotu
     i wnosimy o przywrócenie terminu do jego złożenia, należy złożyć jednocześnie oba te wnioski).
  3. Istotne jest wykazanie, że dana przyczyna uchybienia terminu uniemożliwiła nam złożenie przedmiotowych podań w terminie.