Jest nam niezmiernie milo poinformować, że w wyniku procedury konkursowej na najlepszą pracę dyplomową obronioną w roku akademickim 2022/2023 na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych, komisja konkursowa wyłoniła trzy najlepsze prace dyplomowe.  

W skład komisji, która wyłoniła zwycięzców weszli dr hab. Tomasz Aleksandrowicz (przewodniczący komisji), dr Małgorzata Demiańczuk-Popiało (sekretarz) oraz członkowie: prof. dr hab. Mieczysław Goettel, prof. dr hab. Ryszard Jakubczak, dr Rafał Płocki oraz dr Małgorzata Andrzejczak-Świątek.

Komisja przyznała następujące lokaty:

gratulacje2.png

 I miejsce

Karolina Świstak – studentka kierunku Kryminologia,

praca magisterska pt. "Mediacje w sprawach nieletnich w dobie pandemii Covid-19 w opinii mediatorów"

II miejsce

Aleksandra Mróz – studentka kierunku Kryminologia,

praca magisterska pt. "Przestępstwa z nienawiści – aspekty prawne i kryminologiczne"

III miejsce

Karolina Magdalena Glazik-Wereszczyńska, studentka kierunku Kryminologia,

praca magisterska, pt. "Odpowiedzialność karnoskarbowa w ujęciu społecznym za paserstwo akcyzowe wyrobami akcyzowymi na przykładzie wyrobów tytoniowych"

biret.png

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy,

życząc dalszych sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym!